VISUELT

Åsmund Lindal

Grafisk design /
Foto / Tekst

Tel + 47 63 00 15 00

asmund@ilios-kom.no

Kort om meg selv

Da jeg gikk ut av gymnaset i 1972, fantes det ingen utdanning innen grafisk design i Norge. Jeg har tilegnet meg det jeg kan av visuell kommunikasjon gjennom praktisk arbeid. I 1973–74 ble jeg med i redaksjonen av MILJØ-magasinet som redaksjonssekretær og layout. Samtidig studerte jeg sosiologi på Blindern. Jeg fikk siden jobb i PAX med informasjon og reklame ca. 1975–1980.

Jeg sluttet i PAX i 1980 og tjenestegjorde som sivilarbeider i Oslo.
I denne perioden fotograferte jeg fra slummen i Oslo i et prosjekt som senere ble til utstilling og boka Oslo-bilder. Nøkkelen til å lykkes med denne dokumentarfotograferinga lå i å oppnå kontakt og tillit hos de jeg fotograferte. OSLO-bilder – klikk her!

Jeg var aktivt med i informasjonsarbeidet rundt utbyggingen av Alta-vassdraget. I samarbeid med Folkeaksjonen i Alta laget MILJØ-magasinets redaksjon Alta-magasinet.
Siden redigerte jeg boka ALTA-bilder på norsk og engelsk sammen med Jan Borring, Britt Hveem og fotograf Helge Sunde.

Deretter jobbet jeg deltid i ukeavisa Ny Tid med layout før jeg i 1984 satset på å jobbe for meg selv. Aktiviteten ble organisert som et AS da vi flyttet til Ås i 1987. Selskapet skiftet navn til ILIOS kommunikasjon AS da vi i 2007 flyttet til Drøbak.

Gjennom åra har jeg jobbet for forlag, bokhandel, humanitære organisasjoner, offentlige etater og departementer. Her nevnes noen av de mest sentrale:

 1. Universitetsforlaget, Gyldendal Akademisk, Det Norske
  Samlaget, Pax, Kagge, Forlaget Fag og Kultur, Bazar, Akribe, Kommuneforlaget og Kultur & Utenriks Drøbak.

 2. Haugen Bok har vært vår hovedkunde i alle år, men vi har også jobbet for andre bokhandlere i samarbeidsprosjekter.

 3. Redd Barna, Kirkens Nødhjelp (inklusive TV-aksjonen),
  Norges Røde Kors og Norsk Folkehjelp.

 4. Miljødepartementet, SFT, Kommunaldepartementet, NorFA, NIPA – Norsk Institutt for Personaladministrasjon og Kopinor.

 5. I tillegg har det vært prosjekter for politi- og lensmannsetaten lokalt i Ås og Frogn og en rekke privatpersoner, foreninger og mindre organisasjoner.


Ikke helt A4 ...

 1. Jeg har erfaringer fra det praktiske livet som er viktige for meg også som visuell formgiver og kommunikator. Jeg har jobbet på skipsverft, fabrikk og som kokk og dekksmann på fiskebåt i Lofoten. Jeg har gjennom 20 år restaurert et trehus fra 1920 i Ås Sentrum, med energivinduer, etterisolering og geotermisk energisystem.

 2. Jeg er aktiv i Drøbak Båtforening, Norsk Jaguar Klubb, Harley-Davidson Owners Club Norway og Oscarsborg Festnings Venner.

 3. Jeg er medlem i GRAFILL og Forbundet Frie Fotografer.


Jeg er født i 1953 og oppvokst på Nøtterøy. Jeg er gift med Aleka. Sammen har vi to sønner – Alexander (30) og Stefan (28). Alekas greske røtter har gitt mange gode opplevelser og en familiemessig forankring i demokratiets og kulturens vugge i Europa.

Miljøengasjement og kjøring med klassisk motorsykkel – ja takk, begge deler!