Oslo-bilder

Bildene er fra et dokumentar-prosjekt i perioden 1980–81 som resulterte i bok og utstilling
med samme navn. For komplett oversikt over materialet, klikk: oslobilder.no og søk på lindal
Les mer om prosjektet Oslo-bilder i Åsmunds CV. Klikk her!
Klikk på bildene for forstørrelse.